Про нас

Специфіка навчального закладу

Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Глобинського району Полтавської обласної ради – це навчальний заклад інституційного догляду та виховання дітей обласного підпорядкування для навчання осіб з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційну індивідуально-розвиткову роботу з учнями, здійснює у процесі навчання та виховання системний кваліфікаційний психолого-медикопедагогічний супровід з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного, розумового розвитку вихованців. В нашій школі навчаються учні з уповільненим темпом психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку. З 2018-2019 н.р.  навчаються діти з інтелектуальними порушеннями та складними порушеннями розвитку.

Ми переконані в тому, що світ дитинства – це світ почуттів. На наших очах діти вчаться пізнавати світ: прислухаються, придивляються, захоплюються, відчувають, радіють, дивуються, а значить – живуть.

Історична довідка

Градизьку школу-інтернат було засновано у 1962 році.

До 1976 року заклад мав назву Градизька восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат.

З 1976 – 1983 рр. – Градизька восьмирічна школа-інтернат.

На базі школи-інтернату у 1983 році рішенням Міністерства народної освіти України відкрито Градизьку спеціальну школу-інтернат.

З 1983 – 1990   рр. Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.

05 травня 1994 року було видане Свідоцтво про Градизьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей із затримкою психічного розвитку та вперше затверджено Статут закладу.

З 12 червня 2001 року Статутом була визначена зміна назви на Градизьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

У серпні 2003 року заклад став називатися Градизькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом для дітей із затримкою психічного розвитку-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Школа за свій період була підпорядкована Глобинському райвно та Градизькій селищній раді.

Разом зі зміною підпорядкованості 02 лютого 2005 року школа отримала назву Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування Глобинського району Полтавської обласної ради.

Зі зміною курсу держави,  що поставила пріоритетним завданням створення  «дитячих будинків сімейного типу» в останній раз відбулася трансформація назви на Градизьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Глобинського району Полтавської обласної ради (06 жовтня 2009 року).

Сучасність

Градизька спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат Глобинського району Полтавської обласної ради – це навчальний заклад інституційного догляду та виховання дітей обласного підпорядкування для навчання осіб з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційну індивідуально-розвивальну  роботу з учнями, здійснює у процесі навчання та виховання системний кваліфікований психолого-медико-педагогічний супровід з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного, розумового  розвитку вихованців.  В нашій школі навчаються учні з уповільненим темпом психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку. З 2018-2019 н.р.  навчаються діти з інтелектуальними порушеннями та складними порушеннями розвитку.

Пріоритетним напрямком роботи закладу освіти був і залишається соціальний захист, збереження і зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу, створення для кожного учня та працівника безпечних умов навчання та роботи.

На даний час у навчальному закладі працює когорта досвідчених педагогів, які перебувають у постійному пошуку новітніх технологій, форм і методів навчання. Це творчі ініціативні люди, які терпляче навчають учнів жити законами любові, добра і справедливості.

До навчального закладу учні зараховуються на підставі  висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ІРЦ, заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, відповідних медичних документів та документів, визначених у Статуті навчального закладу.

Навчальний заклад  підзвітний та підконтрольний Полтавській обласній раді, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником – 7 га.

Основним джерелом фінансування освітньої бази та господарчого забезпечення діяльності навчального закладу, соціального розвитку спецшколи–інтернату і оплати праці його працівників є асигнування з обласного бюджету, які визначаються відповідними нормативами.

Фінансова діяльність та господарче забезпечення діяльності спецшколи–інтернату здійснюється на основі власного кошторису. 

Навчальний заклад працює в режимі 5 – денного робочого тижня і здійснює навчання державною мовою (українською).

Потужність закладу – 150 учнів. Фактична кількість учнів на 2020 рік – 106.